Контакти English

Сертификати

Удостоверение за търговия с продукти за растителна защита на едро

Удостоверение за производство, заготовка и търговия на едро на посевен материал

Лиценз за превоз на товари

Удостоверение за съхранение и търговия със зърно

Удостоверение за регистрация на зърнохранилище