Контакти English

Услуги

"Агродимекс" ООД извършва прогноза, сигнализация, обследване и диагностика, на икономически важните вредители, при всяка земеделска култура. Ние разполагаме с  25 дипломирани инжинер-агрономи, технолози и растителнозащитници. Всички са мобилни, на разположение на клиентите на Агродимекс по всяко време – включително събота и неделя.

Изкупуване и арендуване на земеделска земя

"Агродимекс" ООД изкупува и арендува земеделска земя в района на Североизточна България.

Изкупуване и съхранение на земеделска продукция

"Агродимекс" ООД разполага с бетонни силози и 3 бази с плоски складове, при необходимост се извършва и сушене на продукцията.

Обеззаразяване на семена

Обеззаразяването на семена се извършва с 3 вида вносни машини, част от които почистват и обеззаразяват семената. Машините са с различна производителност, в зависимост от нуждата и желанието на клиента. Обеззаразяването е ПОЛУСУХО, с висококачествени системни фунгициди. Обеззаразяването на семената се извършва от специално подготвени, с лиценз за обеззаразяване професионалисти.

Обеззаразените семена не са мокри и могат да се съхраняват повече от година, без да губят кълняемостта си и без да е необходимо засяването им на следващият ден!

Спедиторски отдел

Бърза и точна доставка до клиента на торове, семена и препарати за растителна защита. Фирмата разполага със собствени товарни превозни средства, с товароносимост от 2 до 25 тона.