Контакти English

Растителна защита

Агродимекс предлага широкоспектърни, високоефективни и максимално изгодни продукти за растителна защита, покриващи целият спектър от икономически важни вредители, при всички култури отглеждани в България.

Инсектициди

Най-високоефективните и икономически изгодни инсектициди на българският пазар

Сумицидин

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

(50 г/л есфенвалерат) широкоспектърен пиритроид пето поколение с поразяващ "нок даун" ефект. Подходящ за използване в безопасни за пчели растително защитни мерки, поради репелентното си действие.


 • 0,02 % - ябълков плодов червей; източен плодов червей; кръгломиниращ молец; листни въшки по хризантема; зелена прасковена листна въшка по пипер в оранжерии; памукова листна въшка по краставици в оранжерии; листозавивачки и педомерки по овощни: червена пъпкозавивачка, малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка; анарзия по кайсия; черна сливова плодова оса; сливов плодов червей.
 • 0,025 % - шарен гроздов молец.
 • 0,03 % - крушова листна бълха.
 • 15 мл/дка - колорадски бръмбар по картофи.
 • 20 мл/дка - маков листояд; зелена прасковена листна въшка по пипер на открито; неприятели по люцерната за семе: грахова листна въшка, петниста листна въшка, ларви на педомерки, люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хоботник (ларви), пъпкова галица (възрастно), цветова галица (възрастно).
 • 25 мл/дка - вредна житна дървеница; обикновена житна пиявица;цвеклови бълхи; зелева нощенка и зелев молец по зеле; грахов зърнояд по грах; ливадна пеперуда (гъсеници II-III възр.).
 • 30 мл/дка - ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възр. 
 • 40 мл/дка - зелева нощенка по захарно цвекло, италиански и марокански скакалци.
 • 50 мл/дка - тютюнев трипс по тютюн.
 • 80 мл/дка - зелена прасковена листна въшка по тютюн.

Шерпа 100 ЕК

(100 г/л циперметрин) широкоспектърен пиритроид, бърз контактен ефект.

 

 • 15 мл/дка - рапичен цветояд.
 • 20 мл/дка - колорадски бръмбар.
 • 25 мл/дка - срещу листни въшки по листата и класа при житни култури.
 • 30 мл/дка - миниращ молец и ябълков плодов червей.
 • 40 мл/дка - шарен гроздов молец.
 • 50 мл/дка - лозова листозавивачка.

Бродифакум

(бродифакум) готова примамка за борба срещу мишки и плъхове в бита, земеделски площи, складове, и др. 

10 гр. на активен вход - срещу полевка.

Делиция – пелети

(56.8% алуминиев фосфид)

 

 • 40 пелети/тон зърно за обеззаразяване на зърно в силозни клетки с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, зърнов бръмбар, ръждивочервен брашнен бръм-бар, суринамски брашнояд, ръждивочервен зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°С; 5 денон. при t на зърното 15-20°С;  7 денон. при 10-15°С
 • 50 пелети/тон зърноза обеззаразяване на зърно в насипно състояние в складове с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на зърното над 20°С; 5 денон. при t на зърното 15-20°С;  7 денон. при 10-15°С
 • 10 пелети/м3 за обеззаразяване на празни складове и работни помещения с/у: оризова гъгрица, житна гъгрица, суринамски брашнояд, ръждивочервен брашнен бръмбар, ръждивочервен зърнов бръмбар, зърнов бръмбар. Експозиция: 3 денон. при t на въздуха над 20°С; 5 денон. при t на въздуха 15-20°С;  7 денон. при 10-15°С