Контакти English

Растителна защита

Агродимекс предлага широкоспектърни, високоефективни и максимално изгодни продукти за растителна защита, покриващи целият спектър от икономически важни вредители, при всички култури отглеждани в България.

Пестициди за обеззаразяване

Най-високоефективните и икономически изгодни обеззаразители на българският пазар

Витавакс 2000 / Витавакс Роял

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

Универсалният обеззаразител за семена - приложение в над 80 държави и при над 30 култури

(200 г/л тирам + 200 г/л карбоксин)


 • Срещу твърда и праховита главня по пшеница, както за масов посев - така и за семепроизводство.
 • Срещу загиване на кълновете по време на поникване причинено от фузариум и срещу снежна плесен по пшеница.
 • Фузариум и ризоктония при дъбови и букови семенилища в горски разсадници (накисване - 24 часа).

Юнта Куатро

Инсекто-фунгицид за защита от болести и неприятели в начална фаза на житните култури

(166,7 г/л клотианидин + 166,7 г/л имидаклоприд + 33,3 г/л протиоконазол + 6,7 г/л тебуконазол)


 • Праховита главня и твърда главня по пшеница и ечемик.
 • Фузарийно кореново гниене по пшеница и ечемик.
 • Обикновен житен бегач.
 • Шведска муха.
 • Телени червеи. 
 • Листни въшки.

Ламадор 400 ФС

(150 г/л тебуконазол + 250 г/л протиоконазол)


 • Загиване на кълновете при пшеница (от фузариум).
 • Твърда главня по пшеница.
 • Праховита главня по пшеница.

Раксил 060 ФС

(60 г/л тебуконазол)


 • Срещу твърда главня по пшеница.
 • Срещу праховита главня по пшеница.

Крайцер 350 ФС

(350 г/л тиаметоксам)

 

 • Срещу сив царевичен хоботник, обикновен цвеклов хоботник, сив цвеклов хоботник
 • Срещу обикновен житен бегач и голям житен бегач (употребата е разрешена за зърнени култури, когато тези зърнени култури не се засяват от януари до юни)

Целест Топ 313 ФС

Инсекто-фунгицид

(25 г/л дифеноконазол, 25 г/л флудиоксонил + 265,2 г/л тиаметоксам)


 • При пшеница, срещу праховита и твърда главня, житен бегач, гниене на корените и кълна, причинено от фузариум; Стимулатор на покълването и развитието на кореновата система и надземната маса.
 • При ечемик, срещу праховита главня, ленточна болест, листни въшки, гниене на корените и кълна, причинено от фузариум

Ранкона И-микс

(20 г/л ипконазол + 50 г/л имазалил)


 • При ечемик, срещу праховита главня и ленточна болест

Ранкона 15 МЕ

(15 г/л ипконазол) 


 • Срещу твърда и праховита главня по пшеница.
 • Срещу ленточна болест по ечемик.

Дивидент Формула М

(30 г/л дифеноконазол)


 • При пшеница срещу твърда, праховита и вджуджаваща главня; както и срещу фузарийно кореново гниене и септориоза 
 • При ръж срещу стъблена главня и фузарийно кореново гниене 

Кинто Плюс

(60 г/л прохлораз + 20 г/л тритиконазол)


 • Срещу твърда, праховита главня и фузарийно кореново гниене по пшеница
 • Срещу праховита главня и ленточна болест по ечемик