Контакти English

Растителна защита

Агродимекс предлага широкоспектърни, високоефективни и максимално изгодни продукти за растителна защита, покриващи целият спектър от икономически важни вредители, при всички култури отглеждани в България.

Пестициди за обеззаразяване

Най-високоефективните и икономически изгодни обеззаразители на българският пазар

Гизмо 60ФС

(60 г/л тебуконазол) 

 

 • Системен фунгицид за обеззаразяване на семена от пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале срещу болести пренасяни чрез семената и почвени патогени, причиняващи загиване на семената и кълновете
 • Срещу твърда и праховита главня 
 • Срещу загиване на кълновете по време на поникване, фузарийно кореново гниене, снежна плесен, ризоктония

 

Ранкона 15 МЕ

(15 г/л ипконазол) 


 • Срещу твърда и праховита главня по пшеница.
 • Срещу ленточна болест по ечемик.

Баритон Супер

(37,5 г/л флудиоксонил + 50 г/л протиоконазол + 10 г/л тебуконазол) 

 

 • Широкоспектърен, контактен и системен фунгицид, с 3 активни вещества с различен механизъм на действие, за обеззаразяване на семена от пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале срещу болести пренасяни чрез семената и почвени патогени, причиняващи загиване на семената и кълновете
 • Срещу твърда и праховита главня 
 • Срещу фузарийно кореново гниене, снежна плесен и др. 

Вибранс Дуо

(25 г/л седаксан + 25 г/л флудиоксонил) 

 

 • Системен фунгицид за обеззаразяване на семена от пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале срещу болести пренасяни чрез семената и почвени патогени, причиняващи загиване на семената и кълновете
 • Срещу твърда и праховита главня 
 • Срещу снежна плесен, септориоза, фузарийно кореново гниене, ризоктония

Ранкона И-микс

(20 г/л ипконазол + 50 г/л имазалил)


 • При ечемик, срещу праховита главня и ленточна болест

Ламадор 400 ФС

(150 г/л тебуконазол + 250 г/л протиоконазол)


 • Загиване на кълновете при пшеница (от фузариум).
 • Твърда главня по пшеница.
 • Праховита главня по пшеница.

Раксил 060 ФС

(60 г/л тебуконазол)


 • Срещу твърда главня по пшеница.
 • Срещу праховита главня по пшеница.

Кинто Плюс

(60 г/л прохлораз + 20 г/л тритиконазол)


 • Срещу твърда, праховита главня и фузарийно кореново гниене по пшеница
 • Срещу праховита главня и ленточна болест по ечемик

 

Дивидент Формула М

(30 г/л дифеноконазол)


 • При пшеница срещу твърда, праховита и вджуджаваща главня; както и срещу фузарийно кореново гниене и септориоза 
 • При ръж срещу стъблена главня и фузарийно кореново гниене