Контакти English

Растителна защита

Агродимекс предлага широкоспектърни, високоефективни и максимално изгодни продукти за растителна защита, покриващи целият спектър от икономически важни вредители, при всички култури отглеждани в България.

Фунгициди

Най-високоефективните и икономически изгодни фунгициди на българският пазар

Терано 12,5 СК

(125 г/л флутриафол)

Срещу брашнеста мана и ръжди по пшеница.

Солигор 425 ЕК

(53 г/л протиоконазол + 224 г/л спироксамин + 148 г/л тебуконазол)

• Листни петна, кафява листна ръжда, жълта ръжда, брашнеста мана, мрежовидни листни петна, снежна плесен, фузариум по класа при пшеница.

• Мрежести петна, листен пригор, листна ръжда, брашнеста мана, фузариум по класа при ечемик.

• Кафява листна ръжда, листен пригор, брашнеста мана и фузариум по класа при ръж.

• Кафява листна ръжда, листни петна, листен пригор, брашнеста мана, мрежовидни листни петна, снежна плесен и фузариум по класа при третикале.

Инпут ®

( протиоконазол - 160 г/л + спироксамин - 300 г/л  )

при пшеница :

• Ран листен пригор (Septoria tritici), 

• Брашнеста мана (Erysiphe graminis), 

• Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), 

• Жълта ръжда (Puccinia striiformis), 

• Листен пригор (Rhynchosporium secalis), 

• Фузариум по класа (Fusarium spp.)

 

при ечемик и овес:

• Мрежести петна (Pyrenophora teres), 

• Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

Мистик 25 ЕВ

( тебуконазол 250 г/л  )

Широкоспектърен фунгицид за борба срещу болести при пшеница, ечемик, тритикале, спелта, ръж, овес, лен и др.

Ефективен срещу основните икономически важни болести при пшеница и ечемик като :

 • Брашнеста мана
 • Видове ръжди
 • Листни петна/септориоза
 • Фузариоза

Тейзър

( азоксистробин 250 г/л  )

 • Широкоспектърен фунгицид за борба срещу болести при пшеница, ечемик, ориз, домати, пипер, патладжан, аспержи, фасул, главесто зеле, брюкселско зеле, броколи, карфиол, лук, чесън, праз, моркови и др.
 • Ефективен срещу основните икономически важни болести при пшеница и ечемик като :
  • Брашнеста мана
  • Видове ръжди
  • Листни петна
  • Петносване на плевите 

Тилмор ® 240 ЕК

( Протиоконазол 80г/л; Тебуконазол 160г/л )

• Сухо стъблено гниене (Фомоза) (Leptosphaeria maculans) при рапица

 

Зантара 216 ЕК

(166 г/л тебуконазол + 50 г/л биксафен)

• Брашнеста мана, черна стъблена ръжда, кафява листна ръжда, ранен листен пригор, фузариоза по пшеница.

• Брашнеста мана и листна ръжда по ечемик.

Сфера Макс СК

(375 г/л трифлоксистробин + 165 г/л ципроконазол)

• Срещу септориоза, фузариоза, брашнеста мана и кафява ръжда при пшеница.

• Срещу мреж. петнистост, листен пригор, брашнеста мана и листна ръжда при ечемик.

• Срещу церкоспороза и брашнеста мана при захарно цвекло.

Авиатор ® XPro

( биксафен - 75 г/л, протиоконазол - 150 г/л )

при пшеница и третикале:

• Ран листен пригор (Septoria tritici), 

• Брашнеста мана (Erysiphe graminis), 

• Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), 

• Жълта ръжда (Puccinia striiformis), 

• Листен пригор (Rhynchosporium secalis), 

• Фузариум по класа (Fusarium spp.)

 

при ечемик и овес:

• Мрежести петна (Pyrenophora teres), 

• Листен пригор (Rhynchosporium secalis

Фалкон 460 ЕК

(16,7 % тебуконазол + 25% спироксамин +4,3% триадименол) 

• Брашнеста мана, стъблена ръжда, базично гниене, фузариум по класа и септориоза по пшеница.

• Брашнеста мана по ечемик.

• Оидиум по лоза.

Прозаро 250 ЕК

(125 г/л протиоконазол + 125 г/л тебуконазол)

• Брашнеста мана, листни петна, фузариоза по класовете, кафява листна ръжда, жълта ръжда, базично гниене по пшеница.

• Цилиндроспориоза и склеротиния по рапица.

• Фузариоза по класа, бр.мана, листни петна, коронеста ръжда по овес.

• Кафява листна ръжда, листен пригор, фузариоза по класа по ръж.

• Брашнеста мана, фузариоза по класа, листни петна по третикале.

Фоликур 250 ЕВ

(250 г/л тебуконазол)

• срещу фомоза и склеротиния по рапица

• срещу оидиум по лоза

• срещу ранно кафяво гниене и гномония по кайсия 


Топ плюс

(700 г/л тиофанат метил)

• срещу оидиум по лоза

• срещу сиво гниене по грозде

Пиктор СК

(200 г/л димоксистробин + 200 г/л боскалид)

• Срещу фомопсис, склеротиния, сиво гниене по слънчоглед.

• Срещу фома, склеротиния и алтернария по рапица.

Диамант Макс

(85 г/л пираклостробин + 62,5 г/л епоксиконазол)

• Жълта ръжда, кафява ръжда, ран листен пригор - септориоза по пшеница.

• Листна ръжда, листен пригор и хелминтоспориоза по ечемик.

• Брашнеста мана, кафява листна ръжда, жълта ръжда и септориоза по третикале.

• Листен пригор и листна ръжда по ръжта.

• Коронеста (листна) ръжда по овеса.

Дует Ултра

(310 г/л тиофанат-метил + 187 г/л епоксиконазол)

• срещу брашнеста мана, жълта и кафява ръжда по пшеница

• срещу ранен листен пригор

• срещу фузариоза по класа по пшеница във фаза братене - край на цъфтеж

Капало

(200 г/л фенпропиморф + 62,5 г/л епоксиконазол + 75 г/л метрафенон)

• Срещу брашнеста мана, кафява ръжда, септориоза, базично гниене и фузариум по класа при пшеница.

• Срещу брашнеста мана по ечемик.

Алегро СК

(125 г/л крезоксим-метил + 125 г/л епоксиконазол)

Срещу брашнеста мана и кафява ръжда по пшеница.

Карамба 60 ЕК

(60 г/л метконазол)

• Срещу брашнеста мана, жълта, черна и кафява ръжда по пшеница.

• Срещу фома, склеротиния, алтернария, цилиндроспориоза по рапица.

Еклер

(250 г/кг трифлоксистробин + 240 г/кг симоксанил)

Срещу мана, оидиум и сиво гниене по лоза.

Флинт Макс

(500 г/кг тебуконазол + 250 г/кг трифлоксистробин)

Срещу брашнеста мана по лоза, струпясване по ябълка и бяла ръжда по череша.