Контакти English

Семена

АГРОДИМЕКС притежава ексклузивни права за продажба от водещи световни фирми. Ние Ви предлагаме висококачествена генетика на утвърдени семенарски къщи (Limagrain, Pioneer, Syngenta, Maisadour и др.), както и собствени, официално регистрирани сортове ечемик.

Пшеница

Фирма Агродимекс предлага висококачествен посевен материал, заедно с най-високодобивната цялостна технология за производство на пшеница. При нас можете да намерите както базови (елитни) семена, така и семена първо размножение (С1)

LG Алкантара

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

Нов осилест сорт зимна мека пшеница, регистриран в България през 2017 г.


 • Узряване - средно ранно (3-4 дни по-късен от Авеню)
 • Средно високи растения (около 80 см)
 • Нормално облистени растения с изразен восъчен налеп
 • Едри зърна
 • Добра толерантност на полягане
 • Добра зимоустойчивост
 • Добра продуктивна братимост (=Анапурна)
 • Много добра толерантност на жълта ръжда, брашнеста мана и септориоза
 • Висока абсолютна маса и хектолитрово тегло
 • Добив суров протеин - среден до висок
 • "W" индекс - висок
 • Препоръчителна сеитбена норма- 550-650 кълняеми семена/кв.м.

LG Абсалон

Безосилест сорт зимна мека пшеница, узрява средно рано.


 • Абсалон е част от новата селекция пшеници с превъзходна толерантност към основните заболявания: ръжда, брашнеста мана и особено на септориоза
 • Много добри биологични характеристики на класа и отлична изравненост на братята.
 • Едри класове с много зърна в клас.
 • Узряване: Средно ранно (4 – 5 дни след Авеню)
 • Тип на класа: Безосилест
 • Височина: 70-80 см
 • Маса на 1000 семена: Висока
 • Група по качество: Средна по сила пшеница
 • Братимост: Висока
 • Сеитбена норма: минимум 550 кълняеми семена на м2.

LG Апилко

Безосилеста зимна мека пшеница, отлично адаптирана за местните условия на отглеждане. Отличен потенциал за добив. Регистриран в България през 2018 година. Узрява средно рано


 • Много високопродуктивна братимост
 • Много добра защитеност от всички основни болести по пшеницата
 • Много добра толерантност на полягане
 • Много добра сухоустойчивост
 • Безосилест сорт
 • Средно ранно узряване
 • Височина: 80-90 см (при нормални условия)
 • Група по качество: Средна по сила пшеница
 • Маса на 1000 семена: Висока

LG Авеню

Безосилест сорт зимна мека пшеница, узрява рано


 • Ранозрелост - с около 7 дни по-ранен от Апаш.
 • Ниски растения (60-70 см), класовете са със средна дължина.
 • Къси, тесни листа, със силно изразен восъчен налеп.
 • Много добра толерантност на полягане и оронване на класа, добра зимоустойчивост.
 • Много добра толерантност на Кафява ръжда и Жълта ръжда.
 • Добра до много добра толерантност на Брашнеста мана, добра толерантност на Септориози.
 • Притежава отлична братимост.
 • Трябва да се засява в началото на технологичния за съответния регион срок за сеитба.
 • Препоръчителна сеитбена норма: 550-650 кълняеми семена/ кв. метър.
 • Представя се еднакво добре и в Северна и в Южна България.

LG Алхамбра

Осилеста зимна мека пшеница. Узрява рано.

 

 • Висока продуктивна братимост
 • Много добра защитеност от всички основни болести по пшеницата
 • Много добра устойчивост на полягане
 • Подходящ за широко райониране
 • Отлична сухоустойчивост
 • Осилест сорт
 • Много ранно узряване
 • Височина: 70-80 см (при нормални условия)
 • Група по качество: Средна по сила пшеница
 • Маса на 1000 семена: Средна

LG Епос

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

Сорт мека пшеница за алтернативно засяване (късно есенно или ранно пролетно) 

 

 • Средно ранен сорт, с къси осили и червено зърно.
 • Създадена от кръстосването на пролетни и зимни форми пшеница, средно ранното му изкласяване и узряване са предимство при условията на отглеждане в България.
 • Много висок коефициент на братене.
 • Много добър потенциал за добив - най-добре представящия се сорт от алтернативен тип в Германия.
 • Добра толерантност на всички икономически важни болести (бр.мана,ръжди,фузариум по класа, гъбни листни напетнявания и хелминтоспориоза).
 • Много добра зимоустойчивост.
 • Оптимални срокове за сеитба - от края на октомври на есен или ранно пролетно през март.

Сеитбена норма

на есен: 550-600 кълняеми семена на кв.метър

на пролет:  600-650 кълняеми семена на кв.метър

LG Еърбъс

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

Осилест сорт зимна мека пшеница, отлични хлебопекарни качества и много висок добив

 

 • Средно ранен сорт с висок потенциал за добив и стабилност в представянето
 • Едри класове с много зърна в клас, отлично облистени растения и здрави стъбла
 • Отлични хлебопекарни качества - много висок "W"индекс, висок протеин и хектолитрово тегло
 • Много висока толерантност на засушаване
 • Много висока устойчивост на полягане
 • Отличен здравен профил 
 • Високотолерантен на ръжди, брашнеста мана, септориоза
 • Препоръчителна сеитбена норма- 550-650 кълняеми семена/кв.м.
 • Препоръки: да се избягват много късни сеитби

LG Анапурна

Осилест сорт зимна мека пшеница, узрява рано (2-3 дни по-късно от Авеню)

 

 • Средно ранен сорт с висок потенциал за добив, много добра стабилност в представянето
 • Осилест сорт с ниски растения (60-80см)- не полягат
 • Листната маса е редуцирана, листата са къси, еректоидни, с добре изразен восъчен налеп
 • Зърната са със средна големина и средно абсолютно тегло
 • Добра зимоустойчивост
 • Стабилността в представянето е на високо ниво
 • Притежава добър здравен профил
 • Препоръчителна сеитбена норма- 550-650 кълняеми семена/кв.м.
 • Препоръки: да се избягват много късни сеитби

LG Андино

Осилест сорт зимна мека пшеница, узрява средно рано

 
 • Високопродуктивен осилест сорт с ранно узряване и с отлична стабилност в представянето
 • Ниски растения с отлична толерантност на полягане, високо толерантен на засушаване
 • Растенията са с видимо добре изразен восъчен налеп
 • Увеличена братимост и много добра изравненост на братята
 • Не се оронва на класа
 • Висока толерантност на кафява ръжда и брашнеста мана и на останалите иконом.важни болести
 • Еднакво добре оползотворява потенциала си за добив и в Северна и в Южна България
 • Регистриран в България.Андино е превишил стандарта с 23.1% през 2007/2008г, с 19.6% през 2008/2009г.
 • Изисква сеитбена норма от 550-650 кълняеми семена/кв.м., сортът не поляга и понася завишени торови норми

LG Апаш

Сорт зимна мека пшеница, безосилест, узрява средно рано

 

 • Сорт с много висока продуктивност и стабилност в представянето. Регистриран в България
 • Ниски до средно високи растения. Много добра толерантност на полягане и оронване на класа
 • Зърната са средно едри със средна маса на 1000 семена
 • Добра толерантност на Кафява ръжда и Бр.мана, средна толерантност на септориози
 • Отлична устойчивост на жълта ръжда и фузариоза 
 • Много добра зимоустойчивост и висока братимост
 • Много широко райониране благодарение на добрите стопански и биологични качества
 • Притежава високо протеиново съдържание на зърното
 • Понася сериозни натоварнания и се чувства отлично при интензивни условия на отглеждане
 • Препоръчителна гъстота: 550-650 кълняеми семена/м2, изисква сеитби в срок и никога късни такива