Контакти English

Семена

АГРОДИМЕКС притежава ексклузивни права за продажба от водещи световни фирми. Ние Ви предлагаме висококачествена генетика на утвърдени семенарски къщи (Limagrain, Pioneer, Syngenta, Maisadour и др.), както и собствени, официално регистрирани сортове ечемик.

Царевица

Фирма Агродимекс предлага висококачествени топ хибриди за Вашият район, заедно с най-високодобивната цялостна технология за производство на царевица.

LG 31.305

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

FAO 300 - за зърно.
Най-новата генетика на Лимагрейн, хибрид с много добър потенциал за добив, подходящ и за втора култура.
 • HYDRANEO хибрид. Подходящ за ранни и за късни срокове на сеитба.
 • Брой редове в кочан: 16
 • Брой зърна в ред: 36
 • Висок потенциал за добив и стабилност в представянето
 • Бързо отдаване на влагата
 • Толерантност на засушаване
 • Висока маса на 1000 семена и високо хектолитрово тегло 
 • Добра толерантност на кореново полягане
 • Добър Стейгрийн ефект
 • За широко райониране при неполивни условия.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

LG 31.325 / ЛИМАГОЛД / LIMAGOLD

FAO 310 - за зърно.

Нова генетика на Лимагрейн
 • HYDRANEO хибрид. Средно високи растения.
 • Едри, изравнени кочани, 16 редови. Средно 32 зърна в ред, много добро озърняване във върха.
 • Тип на зърното- конски зъб, плътно, с добри характеристики.
 • Средно високо залагане на основния кочан.
 • Толерантен на основните болести: Цв.главня-мн.добра, об.главня-мн.добра, фузариум-мн.добра.
 • Много висок потенциал за добив, бързо отдава влагата от зърното в края на вегетация.
 • Отлична толерантност на засушаване, ранен цъфтеж и високо хектолитрово тегло.
 • Подходящ както за ранни, така и за по-късно изтеглени сеитби.
 • Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна и южна България.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

LG 31.388 Hydraneo

Ексклузивен внос в България от "Агродимекс" ООД

FAO 370 - за зърно.
Най-новата генетика на Лимагрейн. Хибрид с високо ниво на сухоустойчивост.

ДОБИВ ! ДОБИВ ! ДОБИВ !

 • Средно ранен хибрид. Стабилен при различни климатични условия. Много висок потенциал за добив.
 • Едри, изравнени кочани, озърнени във върха, заложени на средна височина, 16-18 редови. 
 • Здраво стъбло, едри зърна с много добро качество и висока маса на 1000 семена.
 • Изключително надежден при почвено засушаване и температурен стрес.
 • Отличен първоначален старт, подходящ хибрид за ранна и за късна сеитба.
 • Подходящ за широко райониране в цяла България.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

Wesley / УЕСЛИ

FAO 190 - за зърно и за силаж
Нова генетика от Лимагейн - подходящ и за втора култура.

 • Висок потенциал за добив
 • Толерантност на засушаване
 • Бързо отдаване на влагата
 • Много добра толерантност на кореново полягане 
 • Добър Stay Green ефект 
 • Растения: Високи и облистени, с добър обем. Има добре развит корен.
 • Кочани: Заложени на средна височина, с добри характеристики. Много добре озърнени във върха.
 • Брой редове в кочан: 16
 • Брой зърна в ред: 30
 • Зърно: Средно едро, с висока маса на 1000 семена.
 • Подходящ за широко райониране при неполивни условия.
 • Може да се отглежда като първа или втора култура в сеитбооборота. Подходящ и за райони с по-голяма надморска височина.
 • Отглеждане на почви с добро плодородие и осигурен добър агрофон.
 • Може да намери приложение и като силажна царевица.
 • Препоръчителна гъстота при сеитба 6800-7200 р-я/дка.

LG 31.377 Hydraneo

FAO 380 - за зърно, генетика от последно поколение


 • HYDRANEO хибрид – нова програма за управление на риска от суша при царевицата
 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Ниска влага при прибиране
 • Високо хектолитрово тегло
 • Растения: средно високи, изравнени с добра облистеност
 • Кочани: дълги, конични
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Зърно: много добро качество на зърното и високо обемно тегло (хектолитър)

LG 30.369 / Limanova

FAO 370 - за зърно


 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Много добър здравен профил
 • Високо хектолитрово тегло
 • Растения: Компактни, добре облистени
 • Кочани: Дълги, с добър обем
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Зърно: Отлично качество на зърното и високо хектолитрово тегло

LG 30.389

FAO 380 - за зърно


 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Много добър здравен профил
 • Растения: Средно високи с много добра облистеност 
 • Кочани: Дълги, обемни, отлични характеристики
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Зърно: Едри зърна с много висока маса на 1000 семена
 


LG 31.390

FAO 390 - за зърно

Нов средно ранен хибрид с висококонкурентни резултати в група 300 по ФАО в цяла Европа.

 • Висок потенциал за добив
 • Високи растения, със здраво стъбло
 • Дълги, плътни кочани, заложени на средна височина, 18 редови.
 • Средно едро зърно с добър хектолитър и висока маса на 1000 семена.
 • Отличен първоначален старт, позволява сеитба в различни агротехнически срокове.
 • Препоръчителна сеитбена норма 6800-7200 р-я/дка.
 

LG 31.401

FAO 400 - за зърно

Нов средно ранен хибрид с висококонкурентни резултати в страните от източна Европа.

 • Висок потенциал за добив
 • Високи растения, със здраво стъбло
 • Обемисти, плътни кочани, с много зърна в ред, 16 редови.
 • Едро зърно с висок хектолитър и отлично качество.
 • Да се отглежда при висок агрофон, на почви с добро хумусно съдържание.
 • Препоръчителна сеитбена норма 6500-7000 р-я/дка.
 

LG 30.500 Hydraneo

FAO 480 - за зърно


 • HYDRANEO хибрид – нова програма за управление на риска от суша при царевицата
 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Отличен здравен профил
 • Високо хектолитрово тегло
 • Растения: Средно високи растения
 • Кочани: Кочани с много добър обем и много зърна в ред
 • Брой редове в кочан: 18
 • Зърно: Средно едри зърна с високо хектолитрово тегло
 


Limagrain

Агродимекс предлага цялата продуктова листа на фирма Лимагрейн:

 • ранни хибриди
 • средноранни хибриди
 • среднокъсни хибриди
 • късни хибриди                         

кълняемост: много висока
фракция: едра
произход: по желание на клиента

Pioneer

Агродимекс предлага цялата продуктова листа на фирма Пионер: 

 • AQUAMAX хибриди
 • ранни хибриди
 • средноранни хибриди
 • среднокъсни хибриди
 • късни хибриди                         

кълняемост: много висока
фракция: едра
произход: по желание на клиента