Контакти English

Торове

Фирма Агродимекс предлага висококачествени еднокомпонентни и сложни, почвени и листни торове на водещи, световни компании.

Почвени торове

Амониев нитрат

Универсален тор, подходящ за всички култури с общо съдържание на азот 34,5%.

Троен суперфосфат

Висококонцентриран фосфорен тор, съдържащ 46 % Фосфорен пентаоксид (P2O5).

Моноамониев фосфат (MAP или Амофос)

Съдържа два основни хранителни елемента - 11 % азот (N) и 52% фосфорен пентаоксид  (P2O5 ) или общо 63% активно вещество.

Диамониев фосфат (DAP или Диамофос)

Съдържа два основни хранителни елемента -  18% азот (N) и 46% фосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 63% активно вещество.

NPK (комплексни торове) - внос и български

поради голямото разнообразие на NPK торове, за по-подробна информация, можете да се обърнете към търговският представител на Агродимекс за вашият регион.

NPK торовете са комбинирани торове с различно съдържание на азот, фосфор, калий и микроелементи и гарантират балансирано доставяне на хранителни вещества.